Chuyến đi từ thiện của LiteFinance tại chùa Kỳ Quang

LiteForex, Sàn Giao Dịch Số 1 Việt Nam đã có 1 chuyến đi từ thiện lần thứ 2 , quyên góp nhằm góp 1 phần chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và 1 phần nào đó giúp chùa Kỳ Quang trang trãi các chi phí trong tương lai sắp tới.
#LiteForex số 1 Việt Nam