Chuyến đi từ thiện của team Leader LiteFinance

LiteForex, Sàn Giao Dịch Số 1 Việt Nam vừa có 1 chuyến đi từ thiện, quyên góp nhằm góp 1 phần chung tay giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn và 1 phần nào đó giúp chùa trang trãi các chi phí trong tương lai sắp tới.
#LiteForex số 1 Việt Nam